Košík
Košík je prázdný.

Náš dar 10.000 Kč pro děti se zdravotním postižením

Náš dar 10.000 Kč pro děti se zdravotním postižením
22. 12. 2023
V prosincovém duchu štědrosti a podpory jsme s hrdostí předali dar ve výši 10.000 Kč organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., která hraje klíčovou roli v poskytování neocenitelné pomoci dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, a jejich pečujícím rodinám.

Co je Centrum pro rodinu a sociální péči z.s a jeho Středisko Výzva?

Jde o organizaci, která  představuje světlo v temnotě pro mnoho rodin a jedinců, kteří čelí zdravotním výzvám a pečují o osoby se zdravotním postižením.  Středisko Výzva nabízí širokou škálu služeb, včetně poradenství, podpory a organizování setkání pro sdílení a rozvoj mezi pečujícími.

Mezi hlavní zaměření Střediska Výzva patří hlavně:

  • Osobní asistence: Posláním této služby je poskytovat osobní asistenci dětem a mladým lidem do 30 let se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pomáhat jim žít běžným způsobem života jejich vrstevníků.
  • Odlehčovací služba: Cílem této služby je poskytovat terénní a ambulantní odlehčovací službu dětem nebo mladým lidem od 1 roku do 35 let se zdravotním postižením, a tím podporovat odpočinek a seberealizaci pečujících osob. 
  • Sociálně aktivizační služba: Úkolem této aktivizační služby je skrze individuální a skupinová setkání doprovázet dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením na jejich cestě k osamostatnění.
  • Odborné poradenství: Náplní této služby odborného sociálního poradenství je poskytovat podporu při řešení nepříznivé sociální situace lidem se zdravotním postižením a osobám o ně pečujícím. 

Asistence pečující na vozíku

Proč vlastně pomáháme?

Jako společnost věříme, že je naší povinností podporovat ty, kteří to nejvíce potřebují. Tento dar je projevem našeho odhodlání být společensky odpovědnými a přispět k pozitivním změnám v naší společnosti. Chtěli bychom proto poděkovat všem našim zaměstnancům, klientům a partnerům, kteří podporují naši vizi a umožňují nám poskytnout takovéto dary. Společně můžeme udělat více!

Mohlo by se Vám líbit

Chcete být informováni o novinkách, akcích a slevách?