Košík
Košík je prázdný.

Laboratorní testování matrací

Laboratorní testování matrací


 

Aby bylo možné objektivně měřit a posuzovat kvalitu vyrobených matrací, je potřeba provést speciální laboratorní testování. Při laboratorních testech je matrace podrobená několika zátěžovým zkouškám, které simulují podmínky při běžném spánku člověka.
Testování kvality a životnosti provádějí pouze akreditované laboratoře. Výsledkem zkoušek je závěrečný protokol s informacemi, zda produkt odpovídá danému účelu a všem průmyslovým standardům a předpisům.

Jak se provádí laboratorní testování matrací?

Mezi základní a nejdůležitější zkoumané hodnoty patří test celkové trvanlivosti matrace. Dalším hodnoceným parametrem je plošný a bodový test pružnosti. Speciálním testováním se dá zijstit také hodnota prodyšnosti matrace. 

Mimo zmíněné základní testy je pak možné dále ještě testovat například tepelně izolační vlastnosti matrace, její hořlavost nebo testování odolnosti hran. Zde se například zkoumá, zda matrace obstojí při namáhání způsobeném pokaždé, když si člověk sedne na postel a vstane z postele.

Laboratorní vs. uživatelský test

Mimo laboratorní testy, které jsou zaměřeny na zjištění životnosti a fyzikálních vlastností matrace provádíme tzv. uživatelské testování matrací. V uživatelském testu se zaměřujeme na to, co běžného kupujícího skutečně zajímá: jak matrace vypadá po vybalení, jaký má potah a především jak se na ní leží. 

 

Zkouška trvanlivosti matrace

Před provedením testu se matrace umístí do klimatizační komory, kde se ca 21 dní reguluje teplota a vlhkosti. Cílem je simulovat podmínky během spánku a tedy vytvářet teplo a pot. 

Po vyjmutí z komory je matrace připravena na zátěžovou zkoušku válcem. Speciální válec o hmotnosti přibližně 140 kg zatěžuje pohybem matraci a simuluje běžné užívání matrace těžší osobou, která se "převaluje" a mění svou polohu.

Vždy po uplynutí určitého počtu cyklů se provede celková vizuální kontrola, aby se zjistily jakékoli viditelné vady, jako jsou trhliny, praskliny ve švech či v jádru matrace. Následně se posuzuje míra deformace matrace spolu s její výškou  - tzv proležení.

Základní matrace by měli vydržet alespoň 30 000 cyklů, než se na povrchu projeví trvalé deformace. Kvalitní matrace bezproblému dosahují kolem 100.000 - 120.000 cyklů.

Zkouška životnosti a trvanlivosti matrace

 

Zkouška celkové a bodové pružnosti

Pružnost matrace, nebo li její elastické vlastnosti ukazují, jak se dovede přizpůsobit zatěžování nejsilnějším (nejtěžším) kontaktním bodům těla. Měření se provádí v zónách matrace pro ramena, kyčle, bederní páteř a paty.

Na matraci působí speciální zátěžový disk, který se neustále vtlačuje do matrace při přesně definované hodnotě tlaku. Tlak 100 N má simulovat zátěž lehčí osoby, 200 N váhově střední osobu a 250 N pro simulaci těžší osoby

Při zkoušce se zjišťuje, jak dobře se matrace pod jednotlivými částmi těla poddává.

Ideální matrace by měla pod ramenní a bederní části těla dostatečně ustoupit, aby se docílilo, že páteř bude mezi bedry a krkem udržovat přímku. Malý nebo naopak příliš hluboký pokles ramenní a bederní části způsobuje ohnutí části páteře.

Zkouška pružnosti matrace

Zkouška prodyšnosti a tepelných vlastností

Pod pojmem prodyšnost matrace si můžeme představit její schopnost odvádět vlhkost a pot z jejího povrchu.

Prodyšnost se testuje pomocí figuríny, která vylučuje vlhkost a pot jako normální člověk ve spánku.  Figurína se umístí pod standardní kryt a měření se provádějí nepřetržitě po dobu ca 7 hodin při teplotě místnosti 21°C. Prodyšnost je založena na naměřené hodnotě je uvedena v procentech celkové relativní vlhkosti.

U tepelně izolačních vlastností se měří schopnost matrace zadržovat teplo z těla. Izolační schopnost se testuje pomocí figuríny, která udržuje tělesnou teplotu odpovídající normálnímu člověku ve spánku. Zkouška probíhá stejně jako měření průvzdušnosti, tedy po dobu ca 7 hodin při teplotě místnosti 21°C.

Po provedení zkoušky se změří výsledná teplota povrchu matrace a teplota uvnitř jádra.

Zkouška průvzdušnosti matrace

Proč se matrace laboratorně testují?

Zjištění předpokládané životnosti a stanovení délky záruky

Provedením laboratorních testů se získají takové informace, podle kterých lze stanovit předpokládanou životnost matrace. Zjištěné údaje pak čast ovlivňují délku záruky na proležení, kterou mají základní matrace dvouletou. Pokud však matrace dosáhne při testech vyšších hodnot, většinou ji výrobce označí pětiletou, nebo i víceletou zárukou na proležení.

Ověření deklarované kvality

Prodejní trh je plný matrací, které výrobci či prodejci všestanně vychvalují. Pouze však laboratorními testy lze tyto chvály potvrdit nebo vyvrátit. Matrace se zátěžovým testem na 30.000 cyklů nikdy nemůže mít pod 90 kg osobou životnost 10 let.  Naopak matrace se 120.000 cykly má v sobě předpoklad pro dlouhé a bezstarostné užívání. 

Určení použití matrace

Laboratorní testování dovede přiblížit, zda je například matrace vhodná jen pro lehčí osoby, nebo zda ji může zatěžovat i 150 kg vážící člověk.  Pokud jde o určení matrace, na našich stránkách naleznete speciálního průvodce výběrem matrace , který dovede vybrat ideální model jak podle hmotnosti, tak dle dalších parametrů.

Chcete být informováni o novinkách, akcích a slevách?